Szkolenia odbywają się na platformie szkoleniowej znajdującej się na stronie internetowej Szkoły

 
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Na tym praktycznym kursie nie będziesz tracić czasu i energii na coś, co nie ma nic wspólnego z realiami zawodu!

Kurs międzynarodowy
projektant wnętrz

ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Na tym praktycznym kursie nie będziesz tracić czasu i energii na coś, co nie ma nic wspólnego z realiami zawodu!

Kurs międzynarodowy
projektant wnętrz

Życie artystyczne i projektowe - szkoła!
Szkoła Art & Design Life
Jest to międzynarodowe centrum przygotowania specjalistycznego kształcenia i zaawansowanego szkolenia w dziedzinie projektowania i sztuki. Poprawia również edukację przeduniwersytecką w zakresie projektowania i sztuki.

Zapewniamy unikalne podejście do nauczania studentów niezbędnych umiejętności praktycznych, technicznych, intelektualnych i innowacyjnych w zakresie projektowania i sztuki. Uzupełnienie wiedzą z zakresu astrologii, psychologii i innymi umiejętnościami intelektualnymi, duchowymi i innowacyjnymi niezbędnymi do pełnoprawnej pracy z otaczającą przestrzenią.

Stwarzamy możliwości pozyskiwania wiedzy do generowania nowatorskich pomysłów w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa historycznego, odnowy dziedzictwa we współczesnych realiach oraz adaptacji obiektów zabytkowych do współczesnych potrzeb.

Fałszywy nauczyciel to nauczyciel, który nie robi tego, czego uczy.
Prawdziwy prawdziwy nauczyciel - codziennie wykonuje swoją pracę!

Robert Kiyosaki


Szkoła jest zarejestrowana w Warszawie,
posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na działalność na terenie UE.
Nr 2.14/00310/2019 w rejestrze placówek oświatowych w Polsce
(Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) w Polsce)
_______________________________________________________________________________

Szkoła jest zarejestrowana w Londynie,
posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii.
_______________________________________________________________________________

Szkoła jest zarejestrowana w Paryżu,
posiada wszystkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Francji.
Akredytacja i uznanie
Programy edukacyjne w „Art & Design Life school” są akredytowane
Grupa CPD w Wielkiej Brytanii.
PRAGA, 25 marca 2020 r

Programy edukacyjne szkoły Art & Design Life posiadają akredytację / certyfikat jakości zgodnie ze standardami UE przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Uniwersyteckich HISTES (Hamburg).

Działania certyfikacyjne HiSTES oparte są na Międzynarodowych Standardach Klasyfikacji Edukacji ISCED (ISCED) opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (OSN), oficjalnie przyjętych przez Konferencję Generalną UNESCO i Europejska baza kwalifikacji EQF, która jest zintegrowana z systemem edukacji wszystkich państw członkowskich UE.

Czytaj więcej.

Do dyplomów i certyfikatów wydanych przez naszą szkołę Art & Design Life oraz HISTES i poświadczonych notarialnie można opcjonalnie uzyskać apostille lub super legalizację.

Nauczanie w szkole International Design School Art & Design Life spełnia standardy określone przez International Association of Interior Designers IIDA (USA, Chicago).
Nasza Szkoła jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Projektantów Wnętrz IIDA więcej

Opinie studentów
Recenzje tekstowe można przeglądać i pozostawiać tutaj. Recenzje wideo można również przesyłać e-mailem: artdesignlife.school@gmail.com. Wszystkie recenzje wideo tutaj.

ZOBACZ poniższe informacje NASZ AKREDYTOWANY KURS „Międzynarodowy Projektant Wnętrz” w naszych oddziałach w Warszawie, Paryżu i Londynie

Zobacz najbliższe kursy na stronach internetowych naszych międzynarodowych ośrodków (oddziałów)

Nasza Szkoła i programy Szkoły zostały akredytowane / certyfikowane zgodnie z normami i standardami UE przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów i Nauczycieli, które opiera się na międzynarodowych standardach klasyfikacji edukacji opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, oficjalnie przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO i Europejska baza kwalifikacji EQF, która jest zintegrowana z systemem edukacji wszystkich państw członkowskich UE.

Programy edukacyjne w „Art & Design Life school” są akredytowane
Grupa CPD w Wielkiej Brytanii.

Wszyscy nasi studenci otrzymają międzynarodowe dyplomy i certyfikaty uznawane na całym świecie.

W przypadku dyplomów i zaświadczeń wydanych przez naszą Szkołę i poświadczonych notarialnie można opcjonalnie uzyskać apostille lub superlegalizację.

Informacje o wydanych certyfikatach przesyłane są do wiodących agencji i pracodawców we wszystkich krajach UE, w USA i Kanadzie.

Oferujemy naukę nowego, odnoszącego sukcesy, wysoko płatnego zawodu „Międzynarodowy projektant wnętrz”,
które zawsze będą aktualne, dopóki ludzie będą żyć, tworzyć swoje domy, rodziny, budować swoje biznesy.

Zawód, który jest poszukiwany zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach iw dowolnym formacie, offline i online, a nawet w wirtualnej rzeczywistości - będziesz poszukiwanym specjalistą!

Oferujemy unikalną metodologię i format edukacji, który może otrzymać każdy z dowolnego miejsca na świecie.
http://artdesignlife.warszawa.pl/
http://artdesignlife.paris/
 
Wykonane na
Tilda